Hàng loạt điểm sạt lở tạo thành hố sâu, ổ gà dày đặc trên quốc lộ đoạn qua tỉnh Phú Yên và Bình Định gây nguy hiểm cho người đi đường.

Minh Hoàng