"Đã yêu thì phải hết mình và quyết liệt thôi, tôi cũng là một người phụ nữ bình thường mà. Đến bây giờ mà gặp ý trung nhân thật sự thì cũng chẳng ngần ngại yêu quyết liệt và đi đến “happy ending” đâu".