Hồ nước tự nhiên, sau khi đầu tư cải tạo lại tốn cả tỷ đồng thì trở nên cạn kiệt!