Player Loading...

Sau khi săn những con chuột từ bệnh viện, cống rãnh... về nhà hàng, chúng được 'phù phép' với cái tên mỹ miều... dúi nuôi.

Theo VTV