Nhóm Cá Biệt mạo hiểm ở cuộc đua cuối với xiếc vòng trên cao, nhảy qua vòng lửa... để trở thành đội chiến thắng.

Kim Chi