Một số lượng lớn lệnh của VNDirect đã bị gửi lặp nhiều lần vào hệ thống giao dịch của HNX.

Theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong phiên giao dịch ngày 26/8/2014, hệ thống của Công ty chứng khoán VNDirect gặp sự cố. Vì vậy,

VNDirect đã có văn bản khẩn xác nhận sự cố và đề nghị HNX hỗ trợ xử lý. HNX đã ngắt kết nối trực tuyến của VNDirect và đang phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xử lý sự cố theo quy định.

Trong quyết định được ban hành chiều tối nay, HNX cảnh cáo và công bố thông tin toàn thị trường đối với VNDirect do lỗi kỹ thuật phần mềm giao dịch trực tuyến trong phiên 26/8/2014.

HNX tạm ngừng kết nối giao dịch trực tuyến của VNDirect kể từ ngày 27/8/2014 cho đến khi khắc phục xong lỗi kỹ thuật. HNX sẽ xem xét, kiểm tra trước khi cho phép kết nối trở lại.