(Vietstock) - CTCP Sữa Hà Nội (HNX: HNM) công bố báo cáo tài chính quý 3, trong đó lợi nhuận sau thuế đạt 129.4 triệu đồng, nhưng lũy kế 9 tháng vẫn lỗ gần 896 triệu đồng.

Theo giải trình của công ty, do nền kinh tế đang gặp khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu làm suy giảm việc tiêu thụ hàng hóa của công ty. Do đó, doanh thu trong quý 3 giảm so cùng kỳ.

Chi phí bán hàng và chi phí tài chính giảm góp phần giúp công ty lãi ròng 129 triệu đồng trong quý 3. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, công ty vẫn lỗ gần 896 triệu đồng.

Đvt: tỷ đồng