Nhà mình cũng có làm về cái này, bạn vào xem có mẫu nào ưng ý ko, cần tư vấn j thêm mình sẽ comment: http://www.noithatvietnam.net/Vach-ngan-thach-cao.aspx

Nhà mình cũng có làm về cái này, bạn vào xem có mẫu nào ưng ý ko, cần tư vấn j thêm mình sẽ comment: http://www.noithatvietnam.net/Vach-ngan-thach-cao.aspx