(VietNamNet) - Từ 2005 đến đầu tháng 12/2007, số vốn Bộ Tài chính đã ứng trước ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho Hà Nội để đầu tư phần xây lắp cầu Vĩnh Tuy là 450 tỉ đồng, còn 665 tỉ đồng chưa ứng...