HLV Hữu Thắng nhận định chiếc thẻ đỏ của Đình Luật là đúng luật, ngoài ra ông còn động viên Công Phượng ngay sau khi cầu thủ này phải rời sân nhường chỗ cho Tiến Dũng.