HLV Masami Ihara cho biết ông rất thích các tiền vệ của Việt Nam là Xuân Trường, Văn Toàn và Hoàng Thịnh.