Ông Phạm Phúc Toại, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hoàng Long (HOSE: HLG) đăng ký mua 1 triệu cp từ ngày 29/08 đến 27/09 để đầu tư.

Dự kiến giao dịch thành công, ông Phạm Phúc Toại sẽ nâng sở hữu từ 11,133,197 cp lên thành 12,133,197 cp HLG, ứng với tỷ lệ sẽ tăng từ 25.09% lên thành 27.34% tổng số lượng cổ phiếu HLG đang lưu hành.

Trước đó, từ ngày 25/07 đến 25/08 do biến động giá cổ phiếu không như kỳ vọng nên vị Chủ tịch này không thể mua được 1 triệu cp như đăng ký.

Nga Hoàng