Sau khi giao dịch được thực hiện, ông Ngọc không còn nắm giữ cổ phiếu HKB.

Ông Dương Đức Ngọc - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc của CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội- Kinh Bắc (mã HKB - HNX) đã bán ra toàn bộ hơn 1,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 3,5% vốn của HKB với mục đích bán giải chấp. Giao dịch được thực hiện vào ngày 16/9/2016.

Sau khi giao dịch được thực hiện, ông Ngọc không còn nắm giữ cổ phiếu HKB.

Trước đó, ông Tần Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT của HKB cũng đăng ký bán toàn bộ hơn 6,8 triệu cổ phiếu này, tương ứng tỷ lệ 13,25% vốn để cân đối tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 25/8 đến 23/9/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

HKB: Tong Giam doc bi ban giai chap hon 1,8 trieu co phieu - Anh 1