(VEN) - Là thành viên của Công ty CP xuất nhập khẩu thương mại và xây dựngTraenco (DN nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải), Trung tâm Phát triển việc làm phía Nam (Hiteco) được đánh giá là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu lao động tại các tỉnh phía Nam và là một trong những DN thành viên hoạt động hiệu quả của Traenco với doanh thu đạt từ 6-8 tỷ đồng mỗi năm.