(PL&XH)-Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với người chưa thành niên phạm tội không quá một phần hai thời hạn mà điều luật quy định.

Hỏi:

Các hình phạt và việc áp dụng áp dụng hình phạt “Cải tạo không giam giữ” đối với người chưa thành niên phạm tội được quy định như thế nào?

Trả lời:

- Điều 71 Bộ luật Hình sự quy định hình phạt được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội như sau:

Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây đối với mỗi tội phạm:

1. Cảnh cáo;

2. Phạt tiền;

3. Cải tạo không giam giữ;

4. Tù có thời hạn.

- Theo điều 73 Bộ luật Hình sự “Cải tạo không giam giữ” được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội như sau:

Khi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người chưa thành niên phạm tội, thì không khấu trừ thu nhập của người đó.

Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với người chưa thành niên phạm tội không quá một phần hai thời hạn mà điều luật quy định.

Luật sư Phạm Đức Thảo

Công ty Luật TNHH Á Châu Việt