Một chiếc xe hơi đôi khi cũng mang những nét tính cách của người sở hữu. Nếu chủ đang muốn nổi loạn, thì chiếc xe của họ trông sẽ thế nào?.

Sau đây là tổng hợp một số hình ảnh về những mẫu xe có thiết kế "không đụng hàng": Hoàng Yến (tổng hợp)