Những lớp học thời bao cấp dù thiếu thốn và trông rất tạm bợ nhưng cũng từng là nơi đào tạo ra rất nhiều nhân tài.

Hinh anh quy gia ve lop hoc thoi bao cap - Anh 1

Những lớp học thời bao cấp dù thiếu thốn và trông rất tạm bợ nhưng cũng từng là nơi đào tạo ra rất nhiều nhân tài. Ảnh: Baogialai.

Hinh anh quy gia ve lop hoc thoi bao cap - Anh 2

Trong thời gian chiến tranh phá hoại miền Bắc, những lớp học phải đi sơ tán và được tổ chức trong những điều kiện hết sức khó khăn. Ảnh: Baogialai.

Hinh anh quy gia ve lop hoc thoi bao cap - Anh 3

Thường những địa điểm như chùa chiền, nhà văn hóa, ủy ban... ở những vùng sơ tán đều được trưng dụng để tổ chức lớp học. Ảnh: Baogialai.

Hinh anh quy gia ve lop hoc thoi bao cap - Anh 4

Những giáo viên dạy tiểu học thường học hệ 7+3 hay 10+3 và rất nhiều người là lính chiến xuất ngũ chuyển sang làm giáo viên. Ảnh: Kientrucvietnam.

Hinh anh quy gia ve lop hoc thoi bao cap - Anh 5

Những lớp học trong điều kiện thiếu thốn như thế này không thể ngăn cản được con đường đến với con chữ của thế hệ cha anh chúng ta. Ảnh: Komtum.

Hinh anh quy gia ve lop hoc thoi bao cap - Anh 6

Việc đi học trong thời bao cấp được miễn phí hoàn toàn ngay từ cấp "i-tờ"(cấp 1) cho đến các cấp cao hơn. Ảnh: Ongbachau.

Hinh anh quy gia ve lop hoc thoi bao cap - Anh 7

Một lớp học mẫu giáo làng trong những năm đầu của công cuộc đổi mới. Ảnh: YCN.

Tuấn Anh (tổng hợp)