Hòa với không khí náo nhiệt chung của buổi khai trương giao dịch TTCK Campuchia. Tại CTCK Campuchia - Vietnam (CVS), hơn 50 nhà đầu tư đã có mặt, không khí tại sàn rất sôi động.

* Tin ảnh: Khai trương giao dịch TTCK Campuchia

Hình ảnh bảng giao dịch chứng khoán Campuchia

Vẻ mặt hớn hở và tươi vui của nhà đầu tư trong phiên giao dịch đánh dấu sự khởi đầu suôn sẻ cho ngành chứng khoán Campuchia

Cả nhân viên CVS và nhà đầu tư cùng hướng lên bảng điện giao dịch, theo dõi những lệnh đặt đầu tiên trong lịch sử chứng khoán Campuchia

Nhân viên môi giới rất bận rộn với hàng loạt câu hỏi của nhà đầu tư về thị trường mới

Cổ phiếu PPWSA khép phiên giao dịch khai trương TTCK Campuchia ở mức 9,300 KHR/cp, tăng gần 50% so với giá IPO. Có đến gần 900 ngàn cổ phiếu được giao dịch thành công.

Các thành viên có mặt tại CTCK CVS cùng nâng ly chúc mừng phiên giao dịch đầu tiên thành công tốt đẹp

Vẻ mặt hớn hở và tươi vui của nhà đầu tư trong phiên giao dịch đánh dấu sự khởi đầu suôn sẻ cho ngành chứng khoán Campuchia

Nhân viên môi giới rất bận rộn với hàng loạt câu hỏi của nhà đầu tư về thị trường mới

Các thành viên có mặt tại CTCK CVS cùng nâng ly chúc mừng phiên giao dịch đầu tiên thành công tốt đẹp