Cả hai có rất nhiều hình ảnh khá "thân thuộc" gây nhiều nghi vấn:

Cả hai đang dính nghi án tình cảm

Tự sướng rất teen

Và khá gần gũi

Tuy nhiên cả hai giải thích rằng họ chỉ là những người bạn tốt!

GDVN