LTS: Tại lễ tổng kết và trao thưởng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (2004-2009) diễn ra tại Hà Nội chiều 17-12, Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm TCCT đã có bài phát biểu ghi nhận thành tựu và định hướng sáng tác tiếp theo cho các văn nghệ sĩ, báo chí đề tài LLVT, chiến tranh cách mạng. Báo QĐND xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Đại tướng.

TRONG không khí sôi nổi của toàn dân và toàn quân chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 20 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, tôi rất vui mừng tới dự buổi lễ trao thưởng này để chia sẻ với các đồng chí và các bạn niềm tự hào về những đóng góp to lớn của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo trong việc khắc họa hình tượng Bộ đội Cụ Hồ, phản ánh đề tài LLVT, Chiến tranh cách mạng qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí 5 năm qua. Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm TCCT . Trước hết cho phép tôi thay mặt Đảng ủy Quân sự Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị trân trọng chuyển đến các anh chị em văn nghệ sĩ, các đại biểu lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Thưa các đồng chí và các bạn. Văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài LLVT, chiến tranh cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 5 năm qua là sự tiếp nối truyền thống dòng văn nghệ yêu nước, cách mạng, phản ánh sinh động truyền thống đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm, giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, tinh thần lao động cần cù sáng tạo của các thế hệ người Việt Nam. Giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí của Bộ Quốc phòng được tiến hành 5 năm một lần, là sự ghi nhận trân trọng của Đảng ủy Quân sự Trung ương-Bộ Quốc phòng đối với những tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí có chất lượng tốt về đề tài LLVT, chiến tranh cách mạng và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nhân dân ta phải đối mặt với những thế lực đế quốc hùng mạnh nhất trên thế giới. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, Bác Hồ, lớp lớp người từ: già trẻ, gái, trai, nông dân, công nhân, trí thức... cùng lên đường cứu nước, làm nên chiến thắng vĩ đại trong các cuộc kháng chiến của dân tộc. Từ cuộc hội quân lịch sử đó đã hình thành và phát triển một đội ngũ văn nghệ sĩ cách mạng. Họ là người vừa cầm súng, vừa cầm bút-người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa với những cống hiến quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và quân đội. Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nhiều thế hệ văn nghệ sĩ đã có mặt trên khắp các trận tuyến, bám sát cuộc sống, bám sát chiến hào, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh để xây dựng nên hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong văn học nghệ thuật-một giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc Việt Nam với những phẩm chất cao quí: “Trung với Đảng hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Đồng hành trên suốt chặng đường vinh quang của quân đội ta 65 năm qua, các văn nghệ sĩ, các nhà báo đã thực sự hóa thân vào cuộc sống, chiến đấu để từ đó sáng tạo nên những tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc. Cũng từ đó nhiều tác phẩm mang hơi thở nóng hổi của cuộc sống, của người chiến sĩ trong các cuộc kháng chiến của dân tộc đã có giá trị vượt thời gian, sống mãi cho đến hôm nay và mai sau. Ngày nay, văn học nghệ thuật, báo chí cách mạng đề tài LLVT, chiến tranh cách mạng và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc không ngừng phát triển cả về lực lượng sáng tác và số lượng tác phẩm, trong đó nhiều tác phẩm có giá trị, trở thành sức mạnh tinh thần, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ý tướng sáng tạo về đề tài LLVT, chiến tranh cách mạng vẫn còn nung nấu trong nhiều trái tim những văn nghệ sĩ và nhà báo giàu tâm huyết. Các đồng chí vẫn tiếp tục bám sát thực tiễn, phản ánh hiện thực xã hội đang phát triển, về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về nền quốc phòng toàn dân và LLVT nhân dân. Phần lớn các tác giả đã trải qua chiến tranh vẫn thủy chung với đề tài và đã có những đổi mới đáng khích lệ trong sáng tác, đã huy động cao nhất vốn văn hóa và tài năng của mình, với tầm nhìn sâu sắc và bao quát, kết hợp nhuần nhuyễn bản sắc văn hóa vùng, miền để phân tích soi rọi các khía cạnh của chiến tranh bằng giá trị triết học, văn hóa và đạo đức vào trong tác phẩm của mình. Bên cạnh đó, nhiều văn nghệ sĩ, phóng viên trẻ chưa từng qua chiến trận đã dần tiếp cận mảng đề tài này bằng lòng nhiệt thành và cách nhìn mới của thế hệ sau chiến tranh để viết về chiến tranh, về LLVT và đã có những thành công ban đầu rất đáng trân trọng. Có thể khẳng định, các tác phẩm-tác giả, phóng viên và tập thể được trao thưởng đợt này đều là những sáng tạo thật sự giá trị, đã phản ánh sâu sắc, trung thực cuộc sống chiến đấu, lao động của người chiến sĩ, LLVT nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Do chuyển tải được những giá trị giàu tính tư tưởng và nghệ thuật, những tác phẩm đã có chỗ đứng xứng đáng trong đời sống xã hội, tiếp tục góp phần khẳng định tính ưu việt của văn nghệ và báo chí cách mạng, có vị trí quan trọng trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, tham gia có hiệu quả chống lại văn hóa độc hại của các thế lực thù địch và những quan điểm văn hóa, văn nghệ lệch lạc; là một trong những động lực quan trọng định hướng cho sự phát triển của văn hóa, văn học nghệ thuật nước ta hiện nay. Thưa các đồng chí và các bạn! Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (Khóa X) trong khi tiếp tục khẳng định và đánh giá cao cao những thành tựu, những tiến bộ đạt được trong thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược về văn hóa của đất nước đồng thời cũng xác định những yêu cầu mới trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xem đó là nền tảng phát triển của dân tộc ta. Đảng ta cũng tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh nặng nề nhưng rất cao quí của văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ và các nhà báo có nhiệm vụ xây dựng con người mới XHCN, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ mới, hoạt động xét thưởng các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí của Bộ Quốc phòng những năm qua, hôm nay và cả sau này luôn thấm nhuần tư tưởng đó của Đảng. Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng đã và sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ, nhà báo sáng tạo ra nhiều hơn nữa những tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, có tác dụng sâu sắc trong xây dựng con người; thông qua một mảng đề tài lớn, một hiện thực sâu rộng và quan trọng của xã hội. Tầm vóc và ý nghĩa nhân văn của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, cùng với chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sự hi sinh to lớn của nhân dân ta, hình ảnh về một quân đội là con em của nhân dân… sẽ mãi mãi là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận của các văn nghệ sĩ và phóng viên báo chí. Một thực tế đặt ra là sự lớn mạnh trưởng thành của Quân đội, đang đòi hỏi đội ngũ văn nghệ sĩ cần có lòng nhiệt tình và trách nhiệm, tiếp cận, khai thác, phản ánh trên sách báo, phát thanh, truyền hình và trong tác phẩm văn học, nghệ thuật. Cuộc sống luôn vận động, người chiến sĩ hôm nay sẽ hiện lên trong văn học nghệ thuật, báo chí với những phẩm chất tiêu biểu “Bộ đội Cụ Hồ” – người chiến sĩ có văn hóa, mang dáng nét của cuộc sống hiện đại trong thời kỳ mới xây dựng đất nước nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh. Đó là những con người ngày đêm hăng say luyện tập canh giữ biển trời, dũng cảm quên mình cứu dân trong bão lũ; kiên gan bền trí sẵn sàng xả thân giữ từng tấc đất, tấc biển, đảo của Tổ quốc; xông pha vào những nơi khó khăn gian khổ xây dựng các khu kinh tế kết hợp với quốc phòng, những lĩnh vực kinh tế trọng điểm của đất nước… Nhưng đồng thời họ vẫn là những người con hiếu thảo, người chồng, người vợ, người cha, người mẹ thủy chung, người bạn tin cậy… biết nhường cơm xẻ áo, dạy chữ cho đồng bào, biết yêu thương những số phận khó khăn… Tựu trung lại là hình tượng của sức mạnh của niềm tin chiến thắng; là tình sâu nghĩa nặng, là giá trị tinh thần và đạo đức; là trí tuệ, văn minh và lòng nhân ái. Thưa các đồng chí và các bạn! Chúng ta chân thành cám ơn sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin, Truyền thông và các Hội Văn học Nghệ thuật, báo chí của Trung ương và địa phương trong cả nước đã cùng Quân đội xây dựng và ngày càng tô đậm hơn nữa một lĩnh vực của văn học nghệ thuật báo chí, đó là đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đã khẳng định được vị thế mới với những thành tựu to lớn, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong đời sống xã hội và trong lực lượng vũ trang. Nhân dịp 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Đảng ủy Quân sự Trung ương-Bộ Quốc phòng trân trọng biểu dương các đồng chí văn nghệ sĩ, phóng viên, các tập thể, cơ quan, đơn vị có nhiều đóng góp trong hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí, góp phần quan trọng xây dựng Quân đội về chính trị, xây dựng LLVT nhân dân không ngừng phát triển, đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cách mạng. Một lần nữa, thay mặt Đảng ủy Quân sự Trung ương-Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, xin cám ơn đội ngũ văn nghệ sĩ, các đồng chí phóng viên, các cơ quan văn hóa nghệ thuật, thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình đã luôn luôn gắn bó với sự nghiệp xây dựng LLVT, củng cố quốc phòng, bảo vệ toàn vẹn Tổ quốc Việt Nam XHCN. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc! Đại tướng LÊ VĂN DŨNG Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị * Đầu đề bài phát biểu là của Báo Quân đội nhân dân.