Huấn luyện diễn tập là hình thức cao nhất của quá trình huấn luyện cho bộ đội.

Trong những năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập để nâng cao khả năng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của bộ đội, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang Quân khu 7, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuấn Anh thực hiện

Hinh anh LLVT Quan khu 7 dien tap nang cao trinh do san sang chien dau - Anh 1

Chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 75 kiểm tra đạn trước diễn tập

Hinh anh LLVT Quan khu 7 dien tap nang cao trinh do san sang chien dau - Anh 2

Chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 75 kiểm tra đạn trước diễn tập

Hinh anh LLVT Quan khu 7 dien tap nang cao trinh do san sang chien dau - Anh 3

Pháo 130mm của Lữ đoàn Pháo binh 75 khai hỏa tiêu diệt mục tiêu

Hinh anh LLVT Quan khu 7 dien tap nang cao trinh do san sang chien dau - Anh 4

Pháo BM-14 khai hỏa chế áp mục tiêu

Hinh anh LLVT Quan khu 7 dien tap nang cao trinh do san sang chien dau - Anh 5

Xe tăng Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 26 vượt cửa mở

Hinh anh LLVT Quan khu 7 dien tap nang cao trinh do san sang chien dau - Anh 6

Xe tăng Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 26 nổ súng tiêu diệt mục tiêu

Hinh anh LLVT Quan khu 7 dien tap nang cao trinh do san sang chien dau - Anh 7

Bộ binh vượt cửa mở

Hinh anh LLVT Quan khu 7 dien tap nang cao trinh do san sang chien dau - Anh 8

Khẩu đội SPG-9 xung phong chiến lĩnh trận địa

Hinh anh LLVT Quan khu 7 dien tap nang cao trinh do san sang chien dau - Anh 9

Các khẩu đội SPG-9 nổ súng tiêu diệt lô cốt địch

Hinh anh LLVT Quan khu 7 dien tap nang cao trinh do san sang chien dau - Anh 10

B41 khai hỏa chế áp các mục tiêu

Hinh anh LLVT Quan khu 7 dien tap nang cao trinh do san sang chien dau - Anh 11

Khẩu đội đại liên PKMS nổ súng tiêu diệt địch

Hinh anh LLVT Quan khu 7 dien tap nang cao trinh do san sang chien dau - Anh 12

Bộ binh xung phong đánh chiếm các mục tiêu

Hinh anh LLVT Quan khu 7 dien tap nang cao trinh do san sang chien dau - Anh 13

Pháo phòng không 37mm vào chiếm lĩnh trận địa

Hinh anh LLVT Quan khu 7 dien tap nang cao trinh do san sang chien dau - Anh 14

Các chiến sĩ phòng không quan sát theo dõi mục tiêu

Hinh anh LLVT Quan khu 7 dien tap nang cao trinh do san sang chien dau - Anh 15

Các chiến sĩ phòng không quan sát theo dõi mục tiêu

Hinh anh LLVT Quan khu 7 dien tap nang cao trinh do san sang chien dau - Anh 16

Chân dung pháo thủ

Hinh anh LLVT Quan khu 7 dien tap nang cao trinh do san sang chien dau - Anh 17

Pháo Phòng không 57mm nổ súng tiêu diệt mục tiêu trên không

Hinh anh LLVT Quan khu 7 dien tap nang cao trinh do san sang chien dau - Anh 18

Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm thực hành đánh địch bảo vệ bộ binh

Theo Báo Quân khu 7 online