Đúng 19h (giờ địa phương), tại Quảng trường Cách mạng, Thủ đô La Habana đã diễn ra lễ tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro

Hinh anh le tuong niem lanh tu Fidel Castro tai Quang truong Cach mang - Anh 1

Hàng vạn người đã đến dự lễ tưởng niệm.

Hinh anh le tuong niem lanh tu Fidel Castro tai Quang truong Cach mang - Anh 2

Họ hô vang khẩu hiệu Fidel muôn năm; Cách mạng muôn năm; Tổ quốc hay là chết; Chúng ta sẽ chiến thắng; Cu ba luôn ở bên bạn…

Hinh anh le tuong niem lanh tu Fidel Castro tai Quang truong Cach mang - Anh 3

Ngay từ chiều, những người dân đã từ khắp các nẻo đường đổ về Quảng trường Cách mạng.

Hinh anh le tuong niem lanh tu Fidel Castro tai Quang truong Cach mang - Anh 4

Hinh anh le tuong niem lanh tu Fidel Castro tai Quang truong Cach mang - Anh 5

Hinh anh le tuong niem lanh tu Fidel Castro tai Quang truong Cach mang - Anh 6

Hinh anh le tuong niem lanh tu Fidel Castro tai Quang truong Cach mang - Anh 7

Hinh anh le tuong niem lanh tu Fidel Castro tai Quang truong Cach mang - Anh 8

Hinh anh le tuong niem lanh tu Fidel Castro tai Quang truong Cach mang - Anh 9

Hinh anh le tuong niem lanh tu Fidel Castro tai Quang truong Cach mang - Anh 10

Hinh anh le tuong niem lanh tu Fidel Castro tai Quang truong Cach mang - Anh 11

Hinh anh le tuong niem lanh tu Fidel Castro tai Quang truong Cach mang - Anh 12