Sáng 1/11, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ đến viếng nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được tại Nhà tang lễ quốc gia (Hà Nội).

Hinh anh: Lanh dao Dang, Nha nuoc vieng ong Truong Quang Duoc - Anh 1

Sáng 1/11, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ tang ông Trương Quang Được, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Hinh anh: Lanh dao Dang, Nha nuoc vieng ong Truong Quang Duoc - Anh 2

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến viếng, ghi sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn ông Trương Quang Được.

Hinh anh: Lanh dao Dang, Nha nuoc vieng ong Truong Quang Duoc - Anh 3

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu.

Hinh anh: Lanh dao Dang, Nha nuoc vieng ong Truong Quang Duoc - Anh 4

Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu.

Hinh anh: Lanh dao Dang, Nha nuoc vieng ong Truong Quang Duoc - Anh 5

Đoàn Chủ tịch nước viếng ông Trương Quang Được.

Hinh anh: Lanh dao Dang, Nha nuoc vieng ong Truong Quang Duoc - Anh 6

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia buồn cùng gia quyến.

Hinh anh: Lanh dao Dang, Nha nuoc vieng ong Truong Quang Duoc - Anh 7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội và cơ quan của Quốc hội viếng ông Trương Quang Được.

Hinh anh: Lanh dao Dang, Nha nuoc vieng ong Truong Quang Duoc - Anh 8

Hinh anh: Lanh dao Dang, Nha nuoc vieng ong Truong Quang Duoc - Anh 9

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia buồn cùng gia quyến.

Hinh anh: Lanh dao Dang, Nha nuoc vieng ong Truong Quang Duoc - Anh 10

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng.

Hinh anh: Lanh dao Dang, Nha nuoc vieng ong Truong Quang Duoc - Anh 11

Hinh anh: Lanh dao Dang, Nha nuoc vieng ong Truong Quang Duoc - Anh 12

Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu.

Hinh anh: Lanh dao Dang, Nha nuoc vieng ong Truong Quang Duoc - Anh 13

Nhiều đoàn đại biểu các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và nhiều địa phương trong cả nước đã đến viếng và gửi vòng hoa viếng ông Trương Quang Được, chia buồn cùng gia quyến.