Hình ảnh hiếm có về những thăng trầm của Công giáo ở Việt Nam thế kỷ 19 được in trong một ấn phẩm của Pháp.

Người Công giáo thực hiện nghi lễ trong tháng kính Đức Mẹ tại một giáo xứ ở Ninh Bình, Việt Nam thế kỷ 19. Khung cảnh giáo xứ Hảo Nho, Ninh Bình, một giáo xứ được thành lập từ năm 1629. Trên đỉnh núi phía xa có cắm một cây thánh giá lớn. Vị thừa sai (tu sĩ truyền giáo ở ngoại quốc) và các tín đồ đang theo học giáo lý. Vị thừa sai cùng các học viên nhỏ tuổi tại một xứ đạo ở Nam Định. Đám rước tại một nhà thờ Công giáo ở Ninh Bình. Hai vị thừa sai trong hành trình truyền đạo. Con đường làng ven sông ở giáo xứ Phát Diệm.

Hinh anh hiem co ve Cong giao o Viet Nam the ky 19 - Anh 1

Người Công giáo thực hiện nghi lễ trong tháng kính Đức Mẹ tại một giáo xứ ở Ninh Bình, Việt Nam thế kỷ 19.

Hinh anh hiem co ve Cong giao o Viet Nam the ky 19 - Anh 2

Khung cảnh giáo xứ Hảo Nho, Ninh Bình, một giáo xứ được thành lập từ năm 1629. Trên đỉnh núi phía xa có cắm một cây thánh giá lớn.

Hinh anh hiem co ve Cong giao o Viet Nam the ky 19 - Anh 3

Vị thừa sai (tu sĩ truyền giáo ở ngoại quốc) và các tín đồ đang theo học giáo lý.

Hinh anh hiem co ve Cong giao o Viet Nam the ky 19 - Anh 4

Vị thừa sai cùng các học viên nhỏ tuổi tại một xứ đạo ở Nam Định.

Hinh anh hiem co ve Cong giao o Viet Nam the ky 19 - Anh 5

Đám rước tại một nhà thờ Công giáo ở Ninh Bình.

Hinh anh hiem co ve Cong giao o Viet Nam the ky 19 - Anh 6

Hai vị thừa sai trong hành trình truyền đạo.

Hinh anh hiem co ve Cong giao o Viet Nam the ky 19 - Anh 7

Con đường làng ven sông ở giáo xứ Phát Diệm.