(Zing) - Lợn tí hon bên cạnh bạn thỏ khổng lồ, báo nằm gọn trong lòng đười ươi... là những bức ảnh dễ thương về động vật năm 2009.