(GDVN) - Làm dáng trước ống kính, tươi cười cùng tiếng suối róc rách, chim muông... sẽ tiếp tục được thể hiện qua hình ảnh trẻ em miền núi.