(GDVN) - Với trẻ em miền núi, những trò chơi 'độc' luôn mang đến cho mọi người nhiều ngạc nhiên, hứng thú bởi nó chỉ thấy ở trẻ em miền núi...