Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà nghiên cứu đã có hình ảnh 3D về Mặt trời (ảnh). Theo các nhà khoa học thuộc Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA), sau khi 2 vệ tinh “sinh đôi” quan sát Mặt trời của NASA tiếp cận các vị trí trước và sau của Mặt trời, chúng đã tự động chụp hình và gửi dữ liệu về Trái đất. Hình ảnh về địa điểm cuối cùng của Mặt trời đã được 2 vệ tinh chụp lại hôm 6-2, trước khi Mặt trời hoàn thành chu kỳ quay trong vòng 27 ngày.

2 vệ tinh sử dụng năng lượng Mặt trời được phóng lên từ 4 năm trước. Mỗi một vệ tinh sẽ chụp 1/2 bề mặt Mặt trời rồi gửi những hình ảnh này về Trung tâm NASA tổng hợp, tạo thành hình ảnh 3D về Mặt trời. Đ. CAO