Kiatisak là cái tên rất quen thuộc với NHM bóng đá Việt Nam, thế nhưng không nhiều người biết rằng, nhà cầm quân 43 tuổi này lại có tới 3 cô con gái. Cả ba đều rất xinh xắn và nhí nhảnh.

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 1

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 2

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 3

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 4

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 5

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 6

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 7

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 8

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 9

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 10

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 11

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 12

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 13

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 14

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 15

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 16

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 17

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 18

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 19

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 20

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 21

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 22

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 23

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 24

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 25

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 26

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 27

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 28

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 29

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 30

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 31

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 32

Hinh anh '3 nang cong chua' nhi nhanh cua HLV Kiatisak - Anh 33