Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Rodham Clinton hôm 17/4 đã đưa bà mẹ 88 tuổi và cô con gái 28 tuổi cùng xuất hiện trước công chúng nhằm lôi kéo cử tri nữ.