Trên trang web của mình, ứng viên Hillary Clinton đã "tung" ra một công cụ so sánh với đối thủ Donald Trump.

Theo VTV