Làm khách trên sân của UAE, Thái Lan đã chơi rất nỗ lực nhưng không thể tránh khỏi thất bại.

Quý Sáng