Để thua 0-1 trước Long An, Viettel phải tiếp tục chơi ở hạng Nhất 2017.

Quý Sáng - Nguồn VPF Media