Các pha lập công của Willian và Costa giúp Chelsea giành thắng lợi ngay tại Kingston Communications.

Highlight: Hull City 0-2 Chelsea (Vong 7 NHA) - Anh 1

Trần Anh