Cú đúp của Walcott giúp Arsenal đả bại Swansea tại vòng 8 NHA.

Highlight: Arsenal 3-2 Swansea (Vong 8 NHA) - Anh 1

Trần Anh