"Chuyện ấy" đều đặn sẽ giúp thăng bằng tâm sinh lý và hài hòa sẽ làm tình cảm vợ chồng thêm gắn bó, tăng niềm vui và sự năng động trong sinh hoạt hàng ngày.