(HNM) - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Chí, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội về tính ưu việt cả về chất lượng lẫn năng suất của giống cỏ VA06 so với các giống cỏ đang trồng phổ biến hiện nay trên địa bàn Hà Nội như như cỏ voi, Pangôla, Ghinê. Cỏ voi luôn được coi là giống có năng suất cao cũng chỉ đạt 200 - 300 tấn/ha/năm, thì cỏ VA06 đạt 910 tấn/ha/năm, nếu thâm canh có thể đạt 2.000 tấn/ha/năm.