Trong những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh đã phát triển sâu rộng, toàn diện và trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thực sự đi vào đời sống của mọi tầng lớp nhân dân và toàn xã hội.

Hiện nay, huyện Tiên Du có trên 9.568 ha đất tự nhiên với 127.800 nhân khẩu và là huyện vốn có truyền thống văn hóa lâu đời, có tiềm năng du lịch lớn. Lim là trung tâm văn hóa quan họ, chùa Phật Tích là nơi truyền bá đạo Phật đầu tiên từ ấn Độ về Việt Nam, đồng thời là quê hương có truyền thống nho học và khoa bảng với 18 Tiến sỹ, 2 Trạng nguyên… Đặc biệt, huyện đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ khi có Nghị quyết T.Ư5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, nên phong trào xây dựng Làng văn hóa, Gia đình văn hóa ở huyện Tiên Du luôn được các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở quan tâm, đầu tư và duy trì thường xuyên. Đời sống kinh tế-văn hóa của người dân không ngừng được cải thiện, sự nghiệp văn hóa-thể dục thể thao phát triển mạnh. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện được thành lập, đồng thời có nghị quyết và chương trình hành động cụ thể, xuyên suốt từ huyện đến cơ sở. Cuộc vận động đã lồng ghép nội dung các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hoạt động phong phú, nhiều mô hình khác nhau phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, của từng thôn, xóm. Sau 20 năm triển khai thực hiện xây dựng làng văn hóa, phong trào đã không ngừng phát triển, nâng cao về chất lượng, đem lại hiệu quả thiết thực, được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, góp phần ngày càng phát triển trình độ dân trí, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hàng năm cuộc vận động thu hút được 100% khu dân cư đăng ký tham gia thực hiện, hơn 90% gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Kết quả thực hiện năm sau cao hơn năm trước. Năm 1999 huyện Tiên Du có 14.824/26.473 hộ đạt Gia đình văn hóa, 36 làng được công nhận Làng văn hóa, trong đó có 3 làng đạt Làng văn hóa cấp tỉnh. Đến năm 2008, toàn huyện có 25.058/29.357 hộ đạt Gia đình văn hóa, đạt 85,3%, tăng 29,3% và 41 làng đạt danh hiệu Làng văn hóa; trong đó có 2 làng đạt Làng văn hóa giai đoạn. Bên cạnh đó, cuộc vận động đã khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Nhiều thôn, làng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, luôn ứng dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi những loại cây trồng, vật nuôi có năng suất và chất lượng cao như: Xây dựng trang trại, vùng lúa hàng hóa, lúa lai, nuôi lợn hướng nạc, ngan Pháp, vịt siêu trứng, chăn nuôi bò sữa, gà công nghiệp, nuôi thả cá… ở 133 trang trại. Nhờ đó, đời sống kinh tế nhân dân trong huyện không ngừng được cải thiện, số hộ giàu ngày một tăng, không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,9%. Đến nay, 100% số hộ gia đình có nhà ngói và nhà kiên cố; 100% hộ gia đình có đài, ti vi; 53% số người đọc sách báo thường xuyên tại các điểm Bưu điện văn hóa thôn; 100% các xã, thị trấn có hệ thống loa truyền thanh, cụm loa FM. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, các công trình phúc lợi được quan tâm đầu tư có hiệu quả. Toàn huyện đã nhựa hóa, bê tông hóa được 215/286 km đường, hệ thống đèn cao áp chiếu sáng được lắp đặt tại các trục đường chính ở các xã, thị trấn. ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng và bảo vệ môi trường cảnh quan thôn xóm được nâng lên rõ rệt. 100% các làng đều có tổ thu gom rác thải hoạt động thường xuyên. Hơn 90% số hộ gia đình được sử dụng nước sạch, nước giếng khoan hợp vệ sinh. Hệ thống thiết chế văn hóa của huyện được quan tâm, đến nay toàn huyện có 75 nhà văn hóa xã, thôn; trong đó 28 nhà văn hóa thôn mới được xây dựng với kinh phí đầu tư từ 250 triệu đồng đến 1,8 tỷ đồng. Huyện có 68 câu lạc bộ, đội văn nghệ ở các làng thường xuyên hoạt động, tổ chức giao lưu thi đấu có hiệu quả như: Câu lạc bộ nghệ thuật xã Hiên Vân, Câu lạc bộ Quan họ làng Tam Tảo, xã Phú Lâm… Thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều tiến bộ. 100% các xã, thị trấn trong đám cưới không hút thuốc lá, không đốt pháo nổ, các đám tang hạn chế ăn uống linh đình, việc mừng thọ các cụ do Hội Người cao tuổi tổ chức ở hội trường các thôn vào dịp đầu năm mới. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong suốt 20 năm qua ở huyện Tiên Du đã đạt được những kết quả thiết thực. Được cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện đồng bộ theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Đảng có nghị quyết, chính quyền trực tiếp phối hợp, tạo điều kiện. ủy ban MTTQ, ngành văn hóa và thông tin và các tổ chức thành viên, các cấp xây dựng kế hoạch thống nhất hành động. Song song với đó, cuộc vận động đã được chỉ đạo tập trung, có bước đi thích hợp nên đã thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Với những gì đã đạt được, có thể nói cuộc vận động thực sự đã đem lại quyền lợi về vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân, tạo nên sự nhất trí, đồng thuật trong xã hội và xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh với tiêu chí của nền văn hóa mới, con người mới bắt đầu từ mỗi khu dân cư, góp phần cùng toàn tỉnh đi lên thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.