Trước diễn biến thị trường hiện nay, nhiều chuyên gia chứng khoán cho rằng, xu hướng thị trường điều chỉnh giảm trong trung hạn rất dễ xảy ra. Cơ sở để đưa ra nhận định trên là những yếu tố như thiếu thông tin hỗ trợ cơ bản về nguồn vốn, tâm lý bán ra của nhà đầu tư…. [ + ]