QĐND - Cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ ở đơn vị chúng tôi (Bộ CHQS Hòa Bình) thành công nhiều hơn so với mong đợi, chúng tôi gọi là “hiệu quả kép”. Bởi lẽ, qua diễn tập, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương không những được nâng lên; các phương án tác chiến được luyện tập thuần thục, mà chúng tôi còn đóng góp hàng ngàn ngày công giúp địa phương xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội ngày càng tiến bộ. Thí dụ Huyện Lạc Thủy xây dựng được 5km đường bê tông liên thôn, xây mới 13 nhà tình nghĩa; huyện Lương Sơn xây dựng 3,6km đường bê tông, làm mới 3km đường cấp phối; hai phường Chăm Mát, Thái Bình và xã Dân Chủ (thành phố Hòa Bình) huy động hơn 1.450 ngày công làm đường, nạo vét kênh mương… Nhiều bà con nhân dân rất phấn khởi tự nguyện hiến đất làm đường giao thông liên thôn, xã. Cuộc diễn tập đã mang lại ý nghĩa to lớn và quan trọng đối với nhiệm vụ phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa cũng như nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.

THANH HÀ