Kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu một văn phòng công ty thiết kế có diện tích khá giới hạn. Cũng vì thế mà dấu ấn của người thiết kế được thể hiện rõ nét, khi đã làm cho mọi không gian của văn phòng trở nên tiện dụng hơn.