Xuân Triệu

Hieu qua cua mo hinh “moi khu dan cu ho tro mot ho ngheo” - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Với phương châm mỗi khu dân cư một địa chỉ hỗ trợ, cuộc vận động Ngày Vì người nghèo ở TP Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã khơi dậy truyền thống “tương thân tương ái”, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Luyện - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sông Cầu cho biết: Để thực hiện mô hình này, mỗi khu dân cư tự huy động đủ 10 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo thị xã hỗ trợ thêm 5 triệu đồng để giúp cho một hộ nghèo vay có thời hạn và không tính lãi.

Số vốn này sẽ được bảo tồn, lũy kế tăng dần theo từng năm để tiếp tục trợ giúp cho hộ nghèo khác của chính khu dân cư. Hộ nghèo được chính khu dân cư lựa chọn, bình xét công khai. Với cách làm trên, từ khi thực hiện (tháng 9-2015) đến nay có 49 khu dân cư của 12 xã, phường huy động đạt chỉ tiêu 10 triệu đồng/khu dân cư. Qua kết quả tự kiểm tra của từng khu dân cư và kết quả phúc tra của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sông Cầu, trong số 49 hộ được vay vốn nhiều hộ sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, từng bước ổn định cuộc sống tiến đến thoát nghèo bền vững.