Tại Bình Thuận, có một hiệp sĩ đã 60 tuổi nhưng hàng ngày vẫn tham gia phá án, cung cấp hàng trăm thông tin cho lực lượng công an, khuyên nhủ người lầm lỡ trở về nẻo thiện.

Hiep si U60 cua ba con ven bien Binh Thuan - Anh 1

Thậm chí, ông từng nhiều lần được Bộ Công an tuyên dương là nhân tố điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.