Nhậu được một lúc thì anh T đột ngột bỏ về nhà. Lợi dụng chị L đã chếnh choáng hơi men, cả bốn đối tượng trên đã thay nhau giở trò đồi bại.