Nhằm tiếp tục động viên, chia sẻ đến đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng bởi trận mưa lũ vừa qua, ngày 30.11, đại diện Hiệp hội giao lưu Việt Nam tại Hàn Quốc thông qua quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đã trao số tiền 120 triệu đồng gửi đến đồng bào.