VJEPA là Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản có nội dung toàn diện, bao gồm nhiều lĩnh vực như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, di chuyển của thể nhân...

CôngThương - Nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp tìm hiểu về nội dung và lợi ích của Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (VJEPA), trong các ngày từ 21 đến 23/12, Bộ Công Thương phối hợp với Dự án Hỗ trợ Thương mại đa biên (Mutrap III) tổ chức các Hội thảo phổ biến Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) được ký kết vào ngày 25//12/2008 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/10/2009. Đây là hiệp định đánh dấu 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, góp phần củng cố và đưa mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Nhật Bản lên một tầm cao mới. Hiệp định VJEPA có nội dung toàn diện, bao gồm nhiều lĩnh vực như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, di chuyển của thể nhân. Hiệp định này, cùng với các thỏa thuận kinh tế đã ký trước đó giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, sẽ tạo nên một khung khổ pháp lý toàn diện, ổn định và thuận lợi cho hoạt động thương mại và đầu tư của doanh nghiệp hai nước. Việc thực thi Hiệp định VJEPA sẽ góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của hai nước Việt Nam và Nhật Bản, nâng cao hiệu quả trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai bên, đáp ứng xu thế về hội nhập kinh tế của khu vực và thế giới. Hiệp định sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ hiểu biết, gắn bó và giao lưu giữa người dân, giới doanh nghiệp và hai nền văn hóa. Hiệp định không chỉ có lợi cho hai nước Việt Nam và Nhật Bản mà còn có lợi chung cho khu vực, phù hợp với mục tiêu xây dựng “Quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Đông Á” mà Lãnh đạo hai nước đã nhất trí đề ra từ năm 2006. L.K.L