(CATP) Bảy quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Australia, Canada và Đan Mạch vừa tham gia ký một hiệp định mới nhằm đảm bảo an toàn cho các nhà báo tại những khu vực chiến tranh.