(Vitnfo) - Các bác sĩ tại một bệnh viện ở Trung Quốc vừa cho biết họ chịu bó tay trước hiện tượng một người đàn ông ra mồ hôi xanh.