Các nhà nghiên cứu những hiện tượng bất thường đã phát hiện ra một quy luật kỳ lạ: Nhiều người mẫu của các họa sĩ nổi tiếng đã chết trong hoặc ít năm sau khi họ vẽ xong chân dung. Sau đây là một số ví dụ.