(VTC News) - Số người xác nhận có mặt trên phà khi bị chìm ngoài khơi Tây Nam Hàn Quốc là 476 người, quá trình cứu hộ đang được thực hiện hết sức khẩn trương.

Trực thăng của lực lượng cứu hộ trong vụ chìm phà ngoài khơi Hàn Quốc

Tàu c u hộ tiếp cận chiếc phà bị lật

Phà SEWOL trước khi bị lật

Các tàu cá cũng tiếp cận giúp đỡ nạn nhân vụ chìm phà

Trực thăng cứu hộ bay trên phà bị chìm

Chiếc phà nằm nghiêng trên biển

Trực thăng cứu hộ bay trên phà bị chìm

Tàu cứu hộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân vụ chìm phà

Xuồng cứu hộ đưa người lên tàu lớn

Các nạn nhân được cấp cứu ngay tại chỗ

Các hành khách được đưa đến nơi an toàn và cho khoác chăn

Chiếc phà bị nghiêng mạnh

Các nạn nhân được cấp cứu ngay tại chỗ

Các nạn nhân được cấp cứu ngay tại chỗ

Chiếc phà bị nghiêng mạnh

Chiếc phà bị nghiêng mạnh

Một bé gái được cứu sau khi phà chìm